Możemy tu
filozofować.

Sprostajmy jednak Państwa wymaganiom i ujmijmy to ściśle.

Zalety Max Blank:

 • 10 lat gwarancji na materiał komory spalania.
 • Wiele opatentowanych technik palenia w kominku: np. przy 1-2 krotnym nałożeniu drewna możecie się Państwo rozkoszować aż do 7 godzin romantycznym ogniem z kominka i aż do 24 godzin** skumulowanym ciepłem! (np. Stratos S Grau lub Nantes L Stone Grau – zobacz grafiki poniżej)
 • Wydajne, nawet 4- krotne, wykorzystanie ciepła!
 • Przyjazne środowisku, w niektórych obszarach i modelach: do 50 % poniżej wartości ustawowych norm!
 • Przetestowane na długowieczność przez ponad ćwierćwiecze!
 • Ponad 300 wariantów pieców i ciekawe informacje www.maxblank.com
 • 99% wszystkich części metalowych jest produkowanych w naszej manufakturze. To daje gwarancję najlepszej jakości, bezpieczeństwa produktu i serwisu.
 • Zastosowanie ekskluzywnej stali o najwyższej jakości ThyssenKrupp.
 • Wydajne magazynowanie ciepła przez użycie szlachetnego kamienia naturalnego: wyspecjalizowane na dodatkowe wykorzystanie ciepła i oszczędność energii z wieloma modelami magazynującymi ciepło oraz z funkcją piekarnika.
 • Najwyższej jakości obróbka i przetwarzanie szlachetnych kamieni naturalnych.
 • Imponujący, odporny na zużycie, zamek drzwiczek! Zawsze chłodna klamka!
 • Masywna konstrukcja pieca gwarantuje długotrwałe funkcjonowanie!
 • Atrakcyjny stosunek cen do usług, który oferuje Państwu więcej, aniżeli możecie tego oczekiwać.
 • Kominków lub pieców kominkowych Max Blank-High Quality nie można porównywać i tym samym są one trudne do opisania słowami.

* na piecu przy min. 15 °C temperatury otoczenia

** przy 1-2 x załadunku drewna wg zalecenia producenta, przy optymalnym ciągu komina i optymalnej obsłudze i suchym drewnie z max. 15 % wilgotnością


Atuty piec kombi

Ogień pelletu - zalety:

Bez użycia prądu
Bez odgłosu pracy dmuchawy
Bez smogu elektrycznego
Tylko 1 do 2 x na sezon należy wyczyścić popiół *

Oferuje Państwu:

Podwójną niezależność
2 rodzaje ognia
2 kolory ognia: Ochra / niebieski
Podobny do ognia z drewna
PELLETY- wypalenie aż do 99,7% przy ilości popiołu od 0,5-0,3%

* w zależności od wyboru modelu

1-5 minut czasu przestawienia z pellet na drewno
Aż do 18 h oddawania ciepła przy tylko 1 x napełnieniu pelletem
Przestawianie zupełnie dowolne z ognia pelletu na drewno kominkowe, lub odwrotnie

Wszystkie modele obsługiwane prosto przy pomocy 1 dźwigni !

 

10 lat gwarancji na stalowe elementy składowe tworzące komorę paleniska

Udzielamy Państwu niniejszej gwarancji na piece Max Blank na następujących warunkach:

 1. 10-letnia gwarancja producenta Max Blank dotyczy wszystkich elementów stalowych tworzących, wraz z cegłami szamotowymi, komorę spalania.
 2. Gwarancja pokrywa darmową wymianę elementów stalowych uznanych za uszkodzone jeśli zaburzają one poprawne funkcjonowanie pieca.
 3. Okres gwarancji ograniczony jest do 10 lat, rozpoczyna się w momencie wyjazdu pieca z zakładu produkcyjnego i wymaga posiadania dowodu zakupu jak również podpisanej przez partnera Max Blank karty gwarancyjnej. Gwarancja wygasa w przypadku przekazania produktu lub przy jego zakupie przez Internet, oraz nie jest przenoszona przy sprzedaży egzemplarzy używanych.
 4. Aby zachować gwarancję producenta wymagana jest instalacja pieca przez profesjonalistów zgodnie instrukcjami zawartymi w instrukcjach technicznych oraz poprawne użytkowanie zgodne z zaleceniami producenta.
 5. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia materiałów oraz uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem lub nieprawidłową eksploatacją.
 6. Gwarancja nie obejmuje korzyści związanych z montażem, demontażem lub instalacją elementów lub części opisanych w punkcie b).
 7. Z 10-letniej gwarancji wyłączone są odgłosy spowodowane naturalną rozszerzalnością cieplną metali, jak również elementy i części nie znajdujące się w punkcie a), takie jak pojemniki na pellet, szamoty, szyby, uszczelki, części eksploatacyjne, elementów pokrywających jak również powierzchnie malowane.
 8. Gwarancja nie przewiduje innych praw, takich jak prawo do zniżki, zwrotu lub odszkodowania.
 9. Gwarancja dobiega końca po 10-letnim okresie niezależnie od faktu czy została wykorzystana czy nie. Wymiana części lub elementu nie upoważnia do przedłużenia lub odnowienia gwarancji.
 10. Wszystkie prawa, zarówno te zawarte w Państwa kontrakcie z Partnerem Max Blank pozostają niezmienione.
 11. Podczas trwania gwarancji podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie usługi związane z gwarancją jest Państwa dealer.
 12. W pozostałych przypadkach właściwe są sądy niemieckie.

Karta gwarancyjna nie jest ważna jeśli nie jest wypełniona w całości, wraz z listą kontrolną przekazania pieca i pojemnika na pellet.

Życzymy Państwu przyjemnej i ciepłej atmosfery z piecami Max Blank. Technika spalania opracowana w firmie Max Blank, zobowiązuje się do utrzymywania emisji na ekologicznym poziomie i harmonii ze środowiskiem.

01.01.2016