Produkty Max Blank
High Quality
gwarantują Państwu BEZPIECZEŃSTWO!

Bezpieczeństwo w Manufakturze Kominków i Pieców Max Blank ma bardzo duże znaczenie. Jest ono dla nas ważne, gdy chodzi o zapewnienie Państwu dobrego samopoczucia, a w przypadku nieprzewidzianej, niezbadanej reakcji ognia kominkowego na Państwa otoczenie, również Państwa osobistego bezpieczeństwa!

W Manufakturze Max Blank High Quality wszystkie produkty takie jak piecyki i kominki pod zabudowę są kontrolowane przez instytut kontroli zgodnie z obowiązującymi normami DIN EN 13240 oraz DIN EN 13229.

Dane dotyczące wydajności ogrzewania pomieszczenia, ciągłości palenia się ognia oraz czasu oddawania ciepła zostały zbadane empirycznie w zakładzie. Dane te nie odnoszą się tylko do pojedynczego urządzenia grzewczego i nie są częścią składową oferty, lecz służą jedynie do celów porównawczych pomiędzy różnymi kominkami Max Blank. Wszystkie dane zależą nie tylko od wydajnego wykorzystywania opału przez urządzenie grzewcze, lecz również od takich czynników jak wyposażenie, jakość opału, odprowadzenie spalin, ciągu komina, wpływu czynników pogodowych oraz od samej obsługi urządzenia.

Dodatkowo cały osprzęt do kominków na pellet Firmy Max Blank High Quality jest kontrolowany urzędowo w oparciu o normy DIN EN 13240 i DIN EN13229 i został dopuszczony do użytku przez Niemiecki Instytut Technik Budowlanych w Berlinie (DIBt).

 

 

W ramach własnej produkcji seryjnej odbywa się coroczna kontrola produktów Max Blank przez TÜV Süd.

Jeżeli chodzi o starsze, nie skatalogowane typy urządzeń grzewczych Firmy Max Blank znajdziecie Państwo »tutaj« dalsze informacje dotyczące ich prawnie dopuszczonego stanu.

Tam będziecie się mogli Państwo dowiedzieć, na podstawie dowodów urzędowych, które nieskatalogowane modele Max Blank zapewniają Państwu nadal „ochronę zasobów”.
Ponadto, poniżej, możecie Państwo odczytać, w których miastach spełniają one ustalone wartości emisji zgodnie z rozporządzeniem o paliwach (BStV):
BStV München / BStV Stuttgart / BStV Regensburg i BStV Aachen jak również BStV Düsseldorf.

To wszystko oferuje Państwu zabezpieczenie przed nie do końca przemyślanymi innowacyjnymi rozwiązaniami i gwarantuje Państwu, na podstawie ciągłych długoletnich testów, zupełnie mimochodem, długą żywotność. Warto więc nabyć markowy produkt, aby móc docenić ważne i długotrwałe zalety palenia w kominku.

Dowody na powyższe znajdziecie Państwo na następnej stronie z wykazem certyfikatów.